Od godz. 16:00

Zakwaterowanie i rejestracja uczestników

18:00 -21:00

Kolacja

20:30 - 22:00

Spotkanie uczestników

09:00 – 09:10
Rozpoczęcie Konferencji

Rozpoczęcie Konferencji

Magdalena Dziewa

9:10

Kierownik jako Lider laboratorium zarządzanego zgodnie z normą PN-EN 17025

09:10 – 10:45
Kompendium wiedzy systemowej Kierownika, czyli co Kierownik wiedzieć powinien w zakresie realizacji wymagań normy PN-EN IS/IEC 17025:2018-02 - aktualności

Kompendium wiedzy systemowej Kierownika, czyli co Kierownik wiedzieć powinien w zakresie realizacji wymagań normy PN-EN IS/IEC 17025:2018-02 - aktualności

dr Iwona Madejska

10:45 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 12:45
Metrologia chemiczna w laboratorium akredytowanym w praktyce: wyzwania i ograniczenia

Metrologia chemiczna w laboratorium akredytowanym w praktyce: wyzwania i ograniczenia

Prof. dr hab. Ewa Bulska

12:45 – 13:30
Świadectwo wzorcowania, a spójność pomiarowa

Świadectwo wzorcowania, a spójność pomiarowa

Agnieszka Banaszak

 • weryfikacja świadectwa wzorcowania w tym weryfikacja spójności pomiarowej,
 • elementy metrologii zawarte w świadectwie wzorcowania,
 • potwierdzenie metrologiczne,
 • kryteria weryfikacji świadectwa wzorcowania,
 • wykorzystanie świadectwa wzorcowania

13:30 – 14:30

Przerwa obiadowa

14:30 – 16:00
Potwierdzanie ważności wyników w laboratorium badawczym – wymagania normy odniesienia, realizacja, wykorzystanie w codziennej praktyce

Potwierdzanie ważności wyników w laboratorium badawczym – wymagania normy odniesienia, realizacja, wykorzystanie w codziennej praktyce

Grzegorz Jenczała

 • wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w obszarze potwierdzania ważności wyników, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych rozwiązań w obszarze planowania, realizacji i analizowania zaplanowanych działań
 • powiązania procesu potwierdzania ważności wyników z wymaganiami dotyczącymi stosowanego wyposażenia pomiarowego oraz zachowaniem spójności pomiarowej, w tym omówienie polityki PCA zawartej w dokumencie DA-06 „Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów”
 • monitorowanie ważności wyników poprzez uczestnictwo w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, w tym omówienie polityki PCA zawartej w dokumencie DA-05 „Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości” w powiązaniu z wytycznymi dokumentu EA-4/18 G:2021 „Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości”
 • analiza ryzyka związanego z częstością uczestnictwa w badaniach biegłości – z uwzględnieniem wytycznych dokumentu EA-4/18 G:2021
 • wykorzystanie procesu monitorowania ważności wyników do szacowania niepewności pomiarów oraz kontrolowania krytycznych czynników wpływających na wartość ocenionej niepewności pomiaru dokonanej na etapie weryfikacji / walidacji metody
 • potwierdzanie ważności wyników jako jeden z elementów monitorowania kompetencji personelu
 • prawidłowa prezentacja „ważnych” wyników badań w Sprawozdaniach z badań

09:00 – 10:45
Zmiany w prawie pracy w 2023 r. - aktualne problemy

Zmiany w prawie pracy w 2023 r. - aktualne problemy

Mec. Piotr Wojciechowski

 • Zarządzanie pracą zdalną – jak, co i kiedy ?
 • Nowe zasady zawierania umów o pracę.
 • Nowe urlopy opiekuńcze – zasady udzielania.
 • Nowe zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem.
 • Elastyczny czas pracy i inne nowe wnioski składane przez pracownika.

10:45 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 13:00
Zmiany w prawie pracy w 2023 r. - aktualne problemy

Zmiany w prawie pracy w 2023 r. - aktualne problemy

Mec. Piotr Wojciechowski

 • Zarządzanie pracą zdalną – jak, co i kiedy ?
 • Nowe zasady zawierania umów o pracę.
 • Nowe urlopy opiekuńcze – zasady udzielania.
 • Nowe zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem.
 • Elastyczny czas pracy i inne nowe wnioski składane przez pracownika.

13:00 – 14:00

Przerwa obiadowa

14:00 – 15:30
Zagrożenia cybernetyczne i nie tylko w laboratorium akredytowanym XXI wieku

Zagrożenia cybernetyczne i nie tylko w laboratorium akredytowanym XXI wieku

Jacek Witt

 • Czym są cyber ataki i czy można ich uniknąć?

- Phishing i vishing,

- „Podarowany pendrive”,

- Socjotechnika,

- Atak przez wifi oraz przez kamerkę internetową,

- Atak przez drukarkę sieciową,

- Atak terrorystyczny,

- Sabotaż jako jedno z bardziej niedocenianych zagrożeń.

 • Najczęściej popełniane błędy oraz rodzaje i sposoby zabezpieczeń:

- Sprzęt (komputery, dyski zewnętrzne, telefony, itp.) i zabezpieczenia fizyczne danych,

- Zabezpieczenia informatyczne, w tym kopie bezpieczeństwa i szyfrowanie dysków,

- Pracownicy i sposoby podnoszenia ich świadomości.

 • RODO w laboratorium – ochrona danych osobowych czy firmy przed karą?
 • Analiza ryzyka i zapewnienie ciągłości działania laboratorium w kontekście cyberbezpieczeństwa.

15:30 - 16:15
Sposoby zapewnienie środków na nowoczesne wyposażenia laboratorium. Techniki opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach nowej perspektywy funduszy europejskich 2021-2027 i możliwości pozyskania funduszy na rozwój laboratorium.

Sposoby zapewnienie środków na nowoczesne wyposażenia laboratorium. Techniki opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach nowej perspektywy funduszy europejskich 2021-2027 i możliwości pozyskania funduszy na rozwój laboratorium.

Aleksander Zuchowski

16:15 - 16:30
Laboratorium content marketingu. Jak pozyskiwać klientów poprzez współczesny marketing, tworząc sprawnie wartościowe treści w celu sprzedaży usług laboratoryjnych? Komu powierzyć te zadania?

Laboratorium content marketingu. Jak pozyskiwać klientów poprzez współczesny marketing, tworząc sprawnie wartościowe treści w celu sprzedaży usług laboratoryjnych? Komu powierzyć te zadania?

Aleksander Zuchowski

09:00 – 10:30
Rozwijanie świadomości Kierownika w zakresie różnych osobowości i stylów komunikacyjnych w Zespole. Od rozmowy rekrutacyjnej do budowania komunikacji Kierownik- Pracownik.

Rozwijanie świadomości Kierownika w zakresie różnych osobowości i stylów komunikacyjnych w Zespole. Od rozmowy rekrutacyjnej do budowania komunikacji Kierownik- Pracownik.

dr Agnieszka Zielonka

10:30 – 10:50

Przerwa kawowa

10:50 – 11:50
Rozwijanie świadomości Kierownika w zakresie różnych osobowości i stylów komunikacyjnych w Zespole. Od rozmowy rekrutacyjnej do budowania komunikacji Kierownik- Pracownik.

Rozwijanie świadomości Kierownika w zakresie różnych osobowości i stylów komunikacyjnych w Zespole. Od rozmowy rekrutacyjnej do budowania komunikacji Kierownik- Pracownik.

dr Agnieszka Zielonka

11:50 – 12:00
Zakończenie Konferencji

Zakończenie Konferencji

Magdalena Dziewa

12:00

Przerwa obiadowa

Pośpiesz się! Zarezerwuj miejsce już dzisiaj

Więcej informacji Kontakt z Nami

Bądź na bieżąco Zapisz się do newslettera już dziś!