Agnieszka Banaszak

Wykładowca CE2 Centrum Edukacji

Ekspert w zakresie metrologii oraz systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Auditor wewnętrzny oraz  doświadczony  trener w zakresie metrologii i systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

12:45 – 13:30

Środa 11 października

Świadectwo wzorcowania, a spójność pomiarowa

  • weryfikacja świadectwa wzorcowania w tym weryfikacja spójności pomiarowej,
  • elementy metrologii zawarte w świadectwie wzorcowania,
  • potwierdzenie metrologiczne,
  • kryteria weryfikacji świadectwa wzorcowania,
  • wykorzystanie świadectwa wzorcowania