dr Agnieszka Zielonka

Akademia JA

Właścicielka Akademii JA, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracę w obszarze strategii radzenia sobie ze stresem obroniła na Uniwersytecie Gdańskim (2005). Jest certyfikowaną business coach International Coaching Community (ICC) (2006), jedną z 14 na świecie certyfikowanych supervisorek ICC (2010), facylitatorką unikatowej metody EAHAE(2012) a także teamcoach NEWS. Agnieszka Zielonka od ponad 20 lat pracuje na sali szkoleniowej zarówno indywidualnie (terapia, coaching, superwizja) jak i grupowo (team coaching, szkolenia, warsztaty, grupy superwizyjne). W swojej karierze była właścicielką kilku firm z różnych branż w tym np. w branży produkcyjnej. Pozwala jej to z pasji pracować jako trener i konsultant, przy zachowaniu biznesowej perspektywy, dzięki czemu realizowane przez nią projekty zawsze są dopasowane do rzeczywistości Klienta. Przeprowadza szyte na miarę, kompleksowe szkolenia rozwojowe dla firm oraz doradza im w obszarach zarówno "twardych", jak i "miękkich". Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą oraz zarządzaniu konfliktem, jest autorką programów edukacyjnych, które rozwijają kompetencje przyszłości, z naciskiem na inteligencje emocjonalno-społeczną. Certyfikowana coach w metodyce Talent Reflect (2015). Współzałożycielka Polskiej Izby Coachingu (2009). Dwa słowa, które najlepiej opiszą jej działania biznesowe to ciepły profesjonalizm.”

09:00 – 10:30

Piątek 13 października

Rozwijanie świadomości Kierownika w zakresie różnych osobowości i stylów komunikacyjnych w Zespole. Od rozmowy rekrutacyjnej do budowania komunikacji Kierownik- Pracownik.

10:50 – 11:50

Piątek 13 października

Rozwijanie świadomości Kierownika w zakresie różnych osobowości i stylów komunikacyjnych w Zespole. Od rozmowy rekrutacyjnej do budowania komunikacji Kierownik- Pracownik.