Grzegorz Jenczała

Wykładowca CE2 Centrum Edukacji

Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Auditor systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, auditor techniczny oraz posiadacz certyfikatu auditora zintegrowanego systemu zarządzania. Członek Komitetu Technicznego nr 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy, działającego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Wykładowca Akademii Krakowskiej w ramach studiów podyplomowych „Ekspert akredytowanego Laboratorium Badawczego”.

14:30 – 16:00

Środa 11 października

Potwierdzanie ważności wyników w laboratorium badawczym – wymagania normy odniesienia, realizacja, wykorzystanie w codziennej praktyce

  • wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w obszarze potwierdzania ważności wyników, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych rozwiązań w obszarze planowania, realizacji i analizowania zaplanowanych działań
  • powiązania procesu potwierdzania ważności wyników z wymaganiami dotyczącymi stosowanego wyposażenia pomiarowego oraz zachowaniem spójności pomiarowej, w tym omówienie polityki PCA zawartej w dokumencie DA-06 „Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów”
  • monitorowanie ważności wyników poprzez uczestnictwo w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, w tym omówienie polityki PCA zawartej w dokumencie DA-05 „Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości” w powiązaniu z wytycznymi dokumentu EA-4/18 G:2021 „Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości”
  • analiza ryzyka związanego z częstością uczestnictwa w badaniach biegłości – z uwzględnieniem wytycznych dokumentu EA-4/18 G:2021
  • wykorzystanie procesu monitorowania ważności wyników do szacowania niepewności pomiarów oraz kontrolowania krytycznych czynników wpływających na wartość ocenionej niepewności pomiaru dokonanej na etapie weryfikacji / walidacji metody
  • potwierdzanie ważności wyników jako jeden z elementów monitorowania kompetencji personelu
  • prawidłowa prezentacja „ważnych” wyników badań w Sprawozdaniach z badań