Magdalena Dziewa

Dyrektor
11:45 – 12:00

Piątek 14 października

Zakończenie Konferencji

09:00 – 09:10

Środa 12 października

Rozpoczęcie Konferencji

15:20 – 16:00

Środa 12 października

Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla laboratoriów