Magdalena Dziewa

Dyrektor
11:45 – 12:00

Piątek 14 października

Zakończenie Konferencji

09:00 – 09:10

Środa 12 października

Rozpoczęcie Konferencji

15:20 – 16:00

Środa 12 października

Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla laboratoriów

  1. Podstawowe akty prawne
  2. Emisje z dygestorium
  3. Wymagane pozwolenia i zgłoszenia
  4. Gospodarka odpadami w laboratorium
  5. Gospodarka ściekami w laboratorium
  6. Wymagana sprawozdawczość
  7. Kary wynikające z wymagań prawnych oraz organy kontroli