KIEROWNIK LABORATORIUM W ROLI SZEFA LABORATORIUM AKREDYTOWANEGO

Hotel Krynica****
Krynica-Zdrój 12-14.10.2022 r.

VIII Edycja Konferencji Kierownik Laboratorium XXI w.

00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds

Dlaczego warto? Kierownik Laboratorium w roli Szefa Laboratorium Akredytowanego

Drogi Kierowniku

Przede wszystkim chciałabym Ci pogratulować, że jesteś zainteresowany własnym rozwojem zawodowym, chęcią podnoszenia swoich kompetencji oraz poszerzania umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań. Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę i jesteś zainteresowany konferencją, którą planujemy z myślą o Tobie i Twoich potrzebach.

Magdalena Dziewa 

 

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy cykl, który będziemy kontynuować przez kilka edycji konferencji:
Kierownik laboratorium: Jeden człowiek – wiele ról. Pamiętasz opisaliśmy i omówiliśmy na konferencji wszystkie najważniejsze role Kierownika Laboratorium XXI w, a są to:

Podczas VIII edycji konferencji omówimy zadania, kompetencje i odpowiedzialności kierownika wynikające z roli Szefa.

Kierownik Laboratorium akredytowanego jako Szef

MISJA SZEFA Laboratorium akredytowanego

To znać się na wszystkim, co jest konieczne, a przede wszystkim pracować zgodnie z normą PN-EN 17025, zapewnić w laboratorium bezpieczną pracę zgodną z wymaganiami, zarządzać po ludzku zespołem i mieć czas dla siebie.

Podstawą jest dobra znajomość zasad akredytacji, zarówno w obszarze systemowym jak i technicznym.

Wiedza o wszystkich nowościach i trendach, aby podejmować właściwe decyzje.

Znajomość prawa pracy, aby móc lepiej zarządzać czasem pracy zespołu i podejmować decyzje związane z pracownikami.

Znajomość zasad BHP i postępowania z chemikaliami, aby zagwarantować bezpieczną pracę w laboratorium i spać spokojnie.

Chcesz być sprawnym szefem i zbudować kompetentny i efektywny zespół? Jeżeli tak, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość.  

Zadanie to jest proste, jednakże nie koniecznie łatwe.

Czy wiesz, że Twoje działania ograniczają się tylko do dwóch obszarów kompetencji Szefa? Pierwszy obszar to Blok umiejętność koordynacji zadań merytorycznych, a drugi to Blok umiejętności zarządzania zespołem, Oba obszary są równie ważne.

W pierwszym bloku pracujemy z kompetencjami technicznymi i merytorycznymi, a w drugim z kompetencjami personalnym tzw. miękkimi. Każdy z tych bloków wymaga innych umiejętności i predyspozycji od Szefa laboratorium.

BLOK PIERWSZY

wymaga od Kierownika znajomości obszarów, w których funkcjonuje zarządzane przez niego laboratorium. Jest skupiony na misji i celach organizacji.

👉 Realizuje, monitoruje i dostosowuje zadania swoje
i zespołu tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom prawnym, i normatywnym w zakresie posiadanej akredytacji.

👉 Zarządza sprawnie i zgodnie z Systemem Zarządzania wg normy PN-EN 17025. Rozumie i definiuje procesy oraz identyfikuje ryzyka w laboratorium. Przygotowuje zespół do audytów poprzez systematyczną pracę z dokumentacją.

👉 Posiada wiedzę merytoryczną i jest w stanie zapewnić w zespole wiedzę ekspercką niezbędną do sprawnego realizowania badań w laboratorium akredytowanym

👉 Dba o dostarczanie klientom (wewnętrznym, zewnętrznym) badań i raportów na najwyższym poziomie.

BLOK DRUGI

Szef jest człowiekiem:

👉 Pracuje z ludźmi.

👉 Potrafi słuchać, rozumieć ich potrzeby.

👉 Potrafi również być stanowczym i rozwiązywać problemy jakie się pojawiają.

👉 Potrafi budować sprawny zespół, ma też niezbędną pokorę wobec współpracowników oraz misji firmy.

👉 Umie delegować i egzekwować zadania.

👉 Zna wszystkie etapy procesu zarządzania zespołem. Umie zarządzać zasobami, przez utrzymanie optymalnej efektywności pracy, po zgodne z prawem zwolnienie.

Inne ważne Role dla Kierownika

Kierownik jako Specjalista

Kierownik jako Specjalista

Oczekiwania własne i firmy: ma wiedzę specjalistyczną, systemową i techniczną oraz ciągle ją aktualizuje, realizuje własne ambicje, wartości, dba o mocne strony, pracuje nad obszarami rozwoju, działa konsekwentnie i asertywnie.

Kierownik jako Trener

Kierownik jako Trener

Oczekiwania własne, zespołu i firmy: planuje i realizuje rozwijanie kompetencji specjalistycznych i technicznych zespołu, aktywnie wdraża nowych pracowników.

Kierownik jako Lider

Kierownik jako Lider

Oczekiwania zespołu: buduje dobrą atmosferę pracy, pracownicy mają poczucie bycia zespołem, buduje zaufanie, ma wizję rozwoju, buduje pozycję laboratorium w firmie i na rynku.

Kierownik jako Menadżer

Kierownik jako Menadżer

Oczekiwania przełożonego i firmy: dba o jakość, wyniki, rozwój, sprzedaż, obsługę klienta, rozumie specyfikę i procesy, uwzględnia potrzeby innych działów, buduje dobre relacje, dąży do wspólnego rozwiązania problemów, szybko reaguje.

Kierownik jako Człowiek

Kierownik jako Człowiek

Oczekiwania rodziny, przyjaciół i własne: jest dostępny i okazuje uwagę, troszczy się o siebie i innych, pielęgnuje miłość, dba o odpoczynek, zdrowie, rozwija zainteresowania, buduje relacje, dba o finanse.

Inspirujący cytat

Inspirujący cytat

"Zarządzanie jest to sztuka kierowania ludzką aktywnością." - Jean Paul Getty

Program Konferencji Harmonogram

Od godz. 16:00

Zakwaterowanie i rejestracja uczestników

18:00 -21:00

Kolacja

20:30 - 22:00

Spotkanie uczestników

09:00 – 09:10
Rozpoczęcie Konferencji

Rozpoczęcie Konferencji

Magdalena Dziewa

9:10

Blok I – Kierownik jako Szef

9:10 - 11:00
Kompendium wiedzy systemowej Kierownika, czyli co Kierownik wiedzieć powinien w zakresie realizacji wymagań normy PN-EN IS/IEC 17025:2018-02- aktualności

Kompendium wiedzy systemowej Kierownika, czyli co Kierownik wiedzieć powinien w zakresie realizacji wymagań normy PN-EN IS/IEC 17025:2018-02- aktualności

Iwona Madejska

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 - 13:00
Monitorowanie pracy i kompetencji personelu w procesie zapewnienia wiarygodności wyników badań. Rola i zadanie kierownika technicznego.

Monitorowanie pracy i kompetencji personelu w procesie zapewnienia wiarygodności wyników badań. Rola i zadanie kierownika technicznego.

Ewelina Siwek

1.Omówienie wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczących personelu w tym min. zakresu powierzonych obowiązków, uprawnień, upoważnień; wybór personelu w odniesieniu do wyspecyfikowanych wymagań kompetencyjnych, nadzór oraz monitorowanie

2.Omówienie wymagań kompetencyjnych oraz ich potwierdzenia w celu nadania upoważnień do:

  • Opracowania i modyfikacji metody badawczych
  • Wyboru, weryfikacji oraz walidacji metod badawczych
  • Analizy uzyskanych wyników
  • Stwierdzania zgodności z wymaganiami
  • Wydawania opinii interpretacji
  • Raportowania, przeglądu oraz autoryzacji wyników badań
  • Przeprowadzania audytow wewnętrznych
  • Pełnienia funkcji kierownika technicznego

3.Omówienie skutecznych narzędzi służących do monitorowania pracy personelu oraz praktyczne ich wykorzystanie

4.Analiza wyników uzyskanych podczas monitorowania pracy personelu oraz działania jakie należy podejmować

5.Zadania kierownika technicznego w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz stosowane narzędzia do wykorzystania ich w codziennej pracy

13:00 – 14:00

Przerwa obiadowa

14:00 – 15:20
Wyposażenie i jego nadzór w laboratorium w świetle wymagań normy PN-EN IS/IEC 17025:2018-02 oraz dobrych praktyk.

Wyposażenie i jego nadzór w laboratorium w świetle wymagań normy PN-EN IS/IEC 17025:2018-02 oraz dobrych praktyk.

Andrzej Hantz

15:20 – 16:00
Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla laboratoriów

Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla laboratoriów

Magdalena Dziewa

 1. Podstawowe akty prawne
 2. Emisje z dygestorium
 3. Wymagane pozwolenia i zgłoszenia
 4. Gospodarka odpadami w laboratorium
 5. Gospodarka ściekami w laboratorium
 6. Wymagana sprawozdawczość
 7. Kary wynikające z wymagań prawnych oraz organy kontroli

9:00

Blok II – Kierownik jako Szef i Człowiek

09:00 - 10:30
Kompetencje miękkie: Kierownik Laboratorium w roli szefa

Kompetencje miękkie: Kierownik Laboratorium w roli szefa

Lilianna Marciniak

 1. „Nie szukam lepszej pracy, szukam lepszego szefa” - co irytuje pracowników w zachowaniach szefów.
 2. Dobra organizacja pracy – kluczowe zadanie przełożonego.
 3. Motywująca informacja zwrotna - co mówić i kiedy przestać.
 4. Empatia w czasach zarazy – jak rozmawiać z pracownikami w trudnych czasach.

10:30 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 13:30
Kierownik Laboratorium w roli szefa i jako człowiek dbający o siebie.

Kierownik Laboratorium w roli szefa i jako człowiek dbający o siebie.

Lilianna Marciniak

13:30 - 14:30

Przerwa obiadowa

14:30 - 16:00
Aktualizacja obowiązującej dokumentacji gwarantującej bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium.

Aktualizacja obowiązującej dokumentacji gwarantującej bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium.

Grażyna Mielczarek

- podstawa prawna wydania MSDS, jak określić ważność MSDS, które mam w laboratorium

- kto ma obowiązek dostarczyć MSDS, w jakich terminach, w jaki sposób

- kary za niedostarczenie MSDS

- gotowe wzory pism z art. prawnymi

-  check lista: jak sprawdzić czy mam prawidłową Kartę Charakterystyki obowiązującą od stycznia 2023r

Stosujesz mniej niż 1tona rocznie danej substancji a nie mam scenariusza narażenia na zastosowanie w laboratorium, powiadom o tym ECHA a unikniesz kary finansowej min. 2000zł

- kto ma obowiązek dostarczyć SN, w jakim terminie, kary za niedostarczenie SN

- krok po kroku jak wysłać Raport użytkownika substancji w laboratorium do ECHA

- czy aktualizować i jak długo przechowywać dokumentację

8:30

Blok III – Kierownik jako Szef

08:30 – 10:15
Prawo Pracy 2022

Prawo Pracy 2022

Paweł Jędzura

 1. Zarządzanie pracą zdalną – czas pracy i zasady odpowiedzialności BHP.
 2. Nowe obowiązków pracodawców dotyczące sygnalistów.
 3. Praktyczne zasady rozwiązywania umów o pracę.
 4. Czas pracy i urlopy wypoczynkowe – wytyczne na 2022 r.
 5. Planowane zmiany w zakresie Prawa Pracy w 2022 r.

10:15 - 10:45

Przerwa kawowa

10:45 - 11:45
Prawo Pracy 2022

Prawo Pracy 2022

Paweł Jędzura

 1. Zarządzanie pracą zdalną – czas pracy i zasady odpowiedzialności BHP.
 2. Nowe obowiązków pracodawców dotyczące sygnalistów.
 3. Praktyczne zasady rozwiązywania umów o pracę.
 4. Czas pracy i urlopy wypoczynkowe – wytyczne na 2022 r.
 5. Planowane zmiany w zakresie Prawa Pracy w 2022 r.

11:45 – 12:00
Zakończenie Konferencji

Zakończenie Konferencji

Magdalena Dziewa

Prelegenci Konferencji Nasi Eksperci

Uczestnicy o Konferencji Mocne strony Konferencji

Konferencja w liczbach

0
Edycja Konferencji
0
Zadowolonych Kierowników
0
Godzin wykładów
0
Prelegentów

Rozmowy z Ekspertami Nasi Eksperci o swoich wystąpieniach

Poprzednia edycja Wspomnienia z VII Edycji Konferencji

Rozmowy z Ekspertami Nasi Eksperci o zeszłorocznych wystąpieniach

Informacje organizacyjne Regulamin

 1. Wyślij mailem poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy lub wypełnij formularz elektroniczny na stronie ce2.pl
 2. Otrzymasz od nas potwierdzenie jego przyjęcia.
 3. Przesłany formularz zgłoszeniowy jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenie jego otrzymania przez CE2 Centrum Edukacji stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy CE2 Centrum Edukacji a uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym.
 5. Zapłać za udział w szkoleniu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia szkolenia na podstawie otrzymanej faktury VAT.
 6. Jeżeli jesteś osobą prywatną/fizyczną zapłać na 5 dni przed szkoleniem (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) i prześlij do nas potwierdzenia wpłaty na info@ce2.pl.
 7. Jeżeli korzystasz z promocji, zaznacz to na formularzu zgłoszeniowym. Brak wpisanej informacji o rabacie, promocji spowoduje, że nie zostaną uwzględnione na fakturze.
 8. Do 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia) lub o odwołaniu
  (z uzasadnieniem decyzji).
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn losowych.
 10. Gdy szkolenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatora, uczestnicy otrzymają pisemne odwołanie drogą elektroniczną. 
 11. Rezygnacje z udziału w szkoleniu przyjmujemy tylko w formie pisemnej. Jeżeli zrezygnujesz:
  a) 
  do 21 dni kalendarzowych przed szkoleniem – nie poniesiesz żadnych kosztów
  b)
  a nie odwołasz uczestnictwa pisemnie w okresie krótszym niż 21 dni kalendarzowych i nie weźmiesz udziału w szkoleniu, wystawimy fakturę na 100% ceny szkolenia.
 12. CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.
 13. W przypadku wprowadzenia obostrzeń w związku z epidemią konferencja będzie realizowana w formie on-line (cena zostanie pomniejszona o koszty zakwaterowania i wyżywienia). W razie konieczności, uczestnicy będą mieli możliwość rezygnacji z udziału w konferencji po uprzednim pisemnym poinformowaniu organizatora na 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia konferencji. 

HOTEL Hotel Krynica****

Hotel

Hotel Krynica****

Malowniczy widok na panoramę miasta, wysoki standard oraz pełen profesjonalizm i liczne atrakcje na terenie hotelu to cechy, którymi wyróżnia się nasz obiekt. Z uwagi na zróżnicowane potrzeby naszych Gości przygotowaliśmy ciekawą ofertę dotyczącą zarówno klientów indywidualnych, jak i grup zorganizowanych.

Ceny Wybierz dogodną opcje zakwaterowania

1990

50/50

Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych w formie on-line, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

zgłoś udział

2490

50/50

Cena regularna 2690 zł obowiązuje od 19 września 2022. Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie

zgłoś udział

2890

50/50

Cena regularna 3090 zł obowiązuje od 19 września 2022. Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie, trzy noclegi w pokoju 2-osobowym.

zgłoś udział

3290

50/50

Cena regularna 3590 zł obowiązuje od 19 września 2022 r. Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie, trzy noclegi w pokoju 1-osobowym.

zgłoś udział

Patroni Medialni

Wystawcy Jak zostać wystawcą?

Wystawcy

Sprawdź jak zostać wystawcą?

Zainteresowany? Skontaktuj się z Działem Doradztwa i Szkoleń. Tel. 81 442 06 01 lub mailowo: doradztwo@ce2.pl

Wystawcy

AKTUALNOŚCI Sprawdź co nowego u Nas

https://kierowniklaboratorium.ce2.pl/author/admin/

Rozmowa z... Lilianną Marciniak

Przed Państwem dwudziesty trzeci odcinek naszego cyklu Rozmowa z... w której biorą

https://kierowniklaboratorium.ce2.pl/author/admin/

Rozmowa z... Grażyną Mielczarek

Przed Państwem czternasty odcinek naszego cyklu Rozmowa z... w której biorą udział Eksperci w

https://kierowniklaboratorium.ce2.pl/author/admin/

Rozmowa z... Iwoną Madejską

Przed Państwem trzeci odcinek naszego cyklu Rozmowa z..., w której biorą udział Eksperci w

Więcej informacji Kontakt z Nami

Bądź na bieżąco Zapisz się do newslettera już dziś!