Mec. Piotr Wojciechowski

Kancelaria Adwokacka Piotr Wojciechowski

Adwokat, ekspert prawa pracy, publicysta. Były Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy. W latach 1998-2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

09:00 – 10:45

Czwartek 12 października

Zmiany w prawie pracy w 2023 r. - aktualne problemy

  • Zarządzanie pracą zdalną – jak, co i kiedy ?
  • Nowe zasady zawierania umów o pracę.
  • Nowe urlopy opiekuńcze – zasady udzielania.
  • Nowe zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem.
  • Elastyczny czas pracy i inne nowe wnioski składane przez pracownika.
11:15 – 13:00

Czwartek 12 października

Zmiany w prawie pracy w 2023 r. - aktualne problemy

  • Zarządzanie pracą zdalną – jak, co i kiedy ?
  • Nowe zasady zawierania umów o pracę.
  • Nowe urlopy opiekuńcze – zasady udzielania.
  • Nowe zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem.
  • Elastyczny czas pracy i inne nowe wnioski składane przez pracownika.