KIEROWNIK LABORATORIUM – JEDEN CZŁOWIEK, WIELE RÓL

6 – 8 października 2021 r., Hotel Krynica****, Krynica-Zdrój

VII Edycja Konferencji Kierownik Laboratorium XXI w.

00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds

Dlaczego warto? Kierownik Laboratorium Akredytowanego – Jeden Człowiek wiele Ról.

Drogi Kierowniku, rozumiejąc Twoją pracę i obszary, w których musisz się sprawnie poruszać, od lat dajemy Ci wsparcie w postaci najświeższych informacji oraz wiedzy, którą wykorzystasz w pełnieniu swoich obowiązków.

Z roku na rok stale rosną wymagania stawiane laboratoriom akredytowanym oraz innym biznesom poruszającym się w tym obszarze. Oznacza to jeszcze więcej odpowiedzialności i zadań do wykonania przez Ciebie i Twój zespół.

Czy zastanawiałeś się kiedyś jakie role pełnisz w swoim laboratorium i czego oczekuje od Ciebie otoczenie? Czy umiesz je zdefiniować? Czy wypisałeś je i przyjrzałeś się nim?
Jeżeli to zrobiłeś to wiesz, że stanowisko Kierownika Laboratorium wymaga od Ciebie wejścia w wiele ról. Z części z nich możesz zrezygnować delegując zadania swoim pracownikom, dla Ciebie pozostaną te kluczowe, te naprawdę Twoje, które warto rozwijać i doskonalić w celu uzyskiwania coraz lepszych wyników Twojej pracy i Twojego zespołu.

Kierownik jako Specjalista

Kierownik jako Specjalista

Oczekiwania własne i firmy: ma wiedzę specjalistyczną, systemową i techniczną oraz ciągle ją aktualizuje, realizuje własne ambicje, wartości, dba o mocne strony, pracuje nad obszarami rozwoju, działa konsekwentnie i asertywnie.

Kierownik jako Lider

Kierownik jako Lider

Oczekiwania zespołu: buduje dobrą atmosferę pracy, pracownicy mają poczucie bycia zespołem, buduje zaufanie, ma wizję rozwoju, buduje pozycję laboratorium w firmie i na rynku.

Kierownik jako Trener

Kierownik jako Trener

Oczekiwania własne, zespołu i firmy: planuje i realizuje rozwijanie kompetencji specjalistycznych i technicznych zespołu, aktywnie wdraża nowych pracowników.

Kierownik jako Szef

Kierownik jako Szef

Oczekiwania pracowników: odnosi się z szacunkiem do pracowników i współpracowników, okazuje empatię, dobrze organizuje pracę własną i zespołu, sprawiedliwie rozdziela pracę i ocenia pracę członków zespołu, zrównoważony emocjonalnie, zachowuje się w sposób przewidywalny.

Kierownik jako Menadżer

Kierownik jako Menadżer

Oczekiwania przełożonego i firmy: dba o jakość, wyniki, rozwój, sprzedaż, obsługę klienta, rozumie specyfikę i procesy, uwzględnia potrzeby innych działów, buduje dobre relacje, dąży do wspólnego rozwiązania problemów, szybko reaguje.

Kierownik jako Człowiek

Kierownik jako Człowiek

Oczekiwania rodziny, przyjaciół i własne: jest dostępny i okazuje uwagę, troszczy się o siebie i innych, pielęgnuje miłość, dba o odpoczynek, zdrowie, rozwija zainteresowania, buduje relacje, dba o finanse.

VII edycja naszej konferencji koncentruje się zarówno na rolach z obszaru zarządzania, jak również na tych związanych z wiedzą specjalistyczną, które są dla Ciebie równie ważne, ponieważ wiążą się z Twoim bezpieczeństwem. Od I edycji naszą misją jest podawanie Ci wiedzy w pigułce, dlatego biorąc udział w konferencji:

Uzyskasz najświeższe informacje dotyczące funkcjonowania laboratoriów akredytowanych

Dowiesz się o nowych trendach w monitorowaniu i doskonaleniu kompetencji technicznych zespołu

Poznasz najnowsze zmiany w prawie pracy „po covidzie” i odniesiesz je do swojego stylu i formy działalności

Raz jeszcze sprawdzisz, czy ryzyko chemiczne jest właściwie oceniane w Twoim laboratorium, czy w każdej chwili jesteś przygotowany na kontrolę w tym zakresie?

Dowiesz się jak chronić swoje laboratorium oraz sprzęt i jak zapewnić bezpieczeństwo danych w dobie powszechnej cyfryzacji i korzystania z internetu, a także jak uniknąć cyberataku

Sprawdzisz, czy podążasz za zmianami i właściwie dbasz o bezpieczeństwo swojego laboratorium, czyli zabezpieczasz bazy danych, informacje i urządzenia przed cyberatakami

Poznasz swoje kluczowe role jakie pełnisz zarządzając laboratorium i jakich kompetencji personalnych wymaga wcielanie się w każdą z nich. Często przecież wcielasz się w wiele z tych ról każdego dnia

Zdobędziesz wiedzę jak kierować rozwojem kompetencji własnych i zespołu, dzięki czemu wyznaczysz kierunki działania

Prelegenci Konferencji Nasi Eksperci

Od godz. 15:00

Zakwaterowanie i rejestracja uczestników

18:00 -21:00

Kolacja

20:30 - 22:00

Spotkanie uczestników

09:00 – 09:10

Rozpoczęcie Konferencji

9:10

Blok I – Kierownik jako Specjalista i Trener

9:10 - 11:00
Kompendium wiedzy Systemowej Kierownika czyli co Kierownik wiedzieć powinien w zakresie realizacji wymagań normy PN-EN 17025-2018-02.

Kompendium wiedzy Systemowej Kierownika czyli co Kierownik wiedzieć powinien w zakresie realizacji wymagań normy PN-EN 17025-2018-02.

Iwona Madejska

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 - 13:00
Rola i zadania Kierownika Laboratorium w codziennej praktyce laboratoryjnej w aspekcie techniki badawczej. Odpowiedzialne zarządzanie zasobami i personelem. Wymagania, nadzorowanie, monitorowanie oraz rozwój kompetencji technicznych personelu.

Rola i zadania Kierownika Laboratorium w codziennej praktyce laboratoryjnej w aspekcie techniki badawczej. Odpowiedzialne zarządzanie zasobami i personelem. Wymagania, nadzorowanie, monitorowanie oraz rozwój kompetencji technicznych personelu.

Ewa Such

13:00 – 14:00

Przerwa obiadowa

14:00

Blok II – Kierownik jako Manager

14:00 – 15:15
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i cybernetycznym – obowiązek Kierownika Laboratorium XXI

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i cybernetycznym – obowiązek Kierownika Laboratorium XXI

Rafał Malon

15:15 – 16:00
Jak skutecznie zapewnić należytą bezstronność oraz poufność informacji wymagane przez normę ISO/IEC 17025

Jak skutecznie zapewnić należytą bezstronność oraz poufność informacji wymagane przez normę ISO/IEC 17025

Rafał Malon

9:00

Blok III – Kierownik jako Szef

09:00 - 10:30
Ocena ryzyka chemicznego na stanowiskach pracy w laboratorium.

Ocena ryzyka chemicznego na stanowiskach pracy w laboratorium.

Grażyna Mielczarek

10:30 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 13:00
Prawo pracy „po covidzie” Cz. 1

Prawo pracy „po covidzie” Cz. 1

Mec. Piotr Wojciechowski

13:00 - 14:00

Przerwa obiadowa

14:00 - 15:00

Prawo pracy „po covidzie” Cz. 2

9:00

Blok IV – Wszystkie Role Kierownika – specjalista, trener, lider, szef, manager, człowiek.

09:00 - 10:15
Role, odpowiedzialności i kompetencje Kierownika laboratorium, oczekiwane przez otoczenie.

Role, odpowiedzialności i kompetencje Kierownika laboratorium, oczekiwane przez otoczenie.

Lilianna Marciniak

10:15 - 10:45

Przerwa kawowa

10:45 - 11:45
Kierowanie rozwojem kompetencji własnych i zespołu.

Kierowanie rozwojem kompetencji własnych i zespołu.

Lilianna Marciniak

12:00 - 13:00

Przerwa obiadowa

Rozmowy z Ekspertami Nasi Eksperci o swoich wystąpieniach

Informacje organizacyjne Regulamin

 1. Wyślij mailem poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy lub wypełnij formularz elektroniczny na stronie ce2.pl
 2. Otrzymasz od nas potwierdzenie jego przyjęcia.
 3. Przesłany formularz zgłoszeniowy jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenie jego otrzymania przez CE2 Centrum Edukacji stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy CE2 Centrum Edukacji a uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym.
 5. Zapłać za udział w szkoleniu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia szkolenia na podstawie otrzymanej faktury VAT.
 6. Jeżeli jesteś osobą prywatną/fizyczną zapłać na 5 dni przed szkoleniem (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) i prześlij do nas potwierdzenia wpłaty na info@ce2.pl.
 7. Jeżeli korzystasz z promocji, zaznacz to na formularzu zgłoszeniowym. Brak wpisanej informacji o rabacie, promocji spowoduje, że nie zostaną uwzględnione na fakturze.
 8. Do 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia) lub o odwołaniu
  (z uzasadnieniem decyzji).
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn losowych.
 10. Gdy szkolenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatora, uczestnicy otrzymają pisemne odwołanie drogą elektroniczną. 
 11. Rezygnacje z udziału w szkoleniu przyjmujemy tylko w formie pisemnej. Jeżeli zrezygnujesz:
 12. do 21 dni kalendarzowych przed szkoleniem – nie poniesiesz żadnych kosztów,
 13. w terminie krótszym niż 21 dni kalendarzowych przed szkoleniem – wystawimy fakturę na 75% ceny szkolenia,
 14. a nie odwołasz uczestnictwa pisemnie w okresie krótszym niż 21 dni kalendarzowych i nie weźmiesz udziału w szkoleniu, wystawimy fakturę na 100% ceny szkolenia.
 15. CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.
 16. W przypadku wprowadzenia obostrzeń w związku z epidemią konferencja będzie realizowana w formie on-line (cena zostanie pomniejszona o koszty zakwaterowania i wyżywienia). W razie konieczności, uczestnicy będą mieli możliwość rezygnacji z udziału w konferencji po uprzednim pisemnym poinformowaniu organizatora na 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia konferencji. 

HOTEL Hotel Krynica****

Hotel

W tym roku będziemy Państwa gościć w Hotelu Krynica w Krynicy-Zdrój

Hotel jest zlokalizowany na zboczu Góry Krzyżowej w sercu uzdrowiska Krynica-Zdrój w Beskidzie Sądeckim. Tutejsza przyroda urzeka i przyciąga turystów z całej Polski oraz zagranicy. Malowniczy widok na panoramę miasta, wysoki standard oraz pełen profesjonalizm i liczne atrakcje na terenie Hotelu Krynica****.

Ceny Wybierz dogodną opcje zakwaterowania

1750

50/50

Cena regularna 1750 zł obowiązuje od 1 września 2021 r. Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych w formie on-line, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

zgłoś udział

2210

50/50

Cena regularna 2210 zł obowiązuje od 1 września 2021 r. Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie

zgłoś udział

2850

50/50

Cena regularna 2850 zł obowiązuje od 1 września 2021 r. Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie, trzy noclegi w pokoju 2-osobowym.

zgłoś udział

3260

50/50

Cena regularna 3260 zł obowiązuje od 1 września 2021 r. Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie, trzy noclegi w pokoju 1-osobowym.

zgłoś udział

Patroni medialni

Wystawcy Jak zostać wystawcą?

Wystawcy

Sprawdź jak zostać wystawcą?

Zainteresowany? Skontaktuj się z Działem Doradztwa i Szkoleń. Tel. 81 442 06 01 lub mailowo: doradztwo@ce2.pl

AKTUALNOŚCI Sprawdź co nowego u Nas

http://kierowniklaboratorium.ce2.pl/author/admin/

Rozmowa z... Lilianną Marciniak

Przed Państwem dwudziesty trzeci odcinek naszego cyklu Rozmowa z... w której biorą

http://kierowniklaboratorium.ce2.pl/author/admin/

Rozmowa z... Grażyną Mielczarek

Przed Państwem czternasty odcinek naszego cyklu Rozmowa z... w której biorą udział Eksperci w

http://kierowniklaboratorium.ce2.pl/author/admin/

Rozmowa z... Iwoną Madejską

Przed Państwem trzeci odcinek naszego cyklu Rozmowa z..., w której biorą udział Eksperci w

Więcej informacji Kontakt z Nami

Bądź na bieżąco Zapisz się do newslettera już dziś!