Agnieszka Dembińska

DEMAG Consulting

Ekspert w dziedzinie magazynowania materiałów niebezpiecznych, trener, konsultant i auditor PCBC w zakresie systemów ISO 14001, 9001, 45001 oraz specjalista do spraw BHP. Właścicielka "DEMAG CONSULTING”. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego na wydziale chemii na studiach podyplomowych „Zasady magazynowania chemikaliów, przepisy prawne polskie i krajów UE, grupy i klasy magazynowania, wspólne magazynowanie – ograniczenia i zakazy.  Wyposażenie i zabezpieczanie magazynów.