Ewelina Siwek

Ekspert

Konsultant w obszarze systemów zarządzania oraz działalności technicznej laboratoriów badawczych i organizatorów badań biegłości. Specjalista ds. jakości, posiadający wieloletnie doświadczeniem w kierowaniu pracą laboratorium badawczego. Czynny auditor wewnętrzny z zakresu systemu zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025 oraz auditor techniczny z zakresu badań i pobierania próbek środowiska ogólnego. Od ponad dekady swoje doświadczenie buduje min. poprzez prowadzenie szkoleń oraz ciągłe doskonalenie umiejętności poprzez współpracę min. z jednostkami naukowymi. Do 2020r. pełniła funkcję przewodniczącej Grupy Roboczej ds. Certyfikowanych Materiałów Odniesienia powołanej przez Główny Urząd Miar w chwili obecnej Członek Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego GUM ds. energii i ochrony środowiska.
Ekspert w zakresie: Systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17043:2011, PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03, PN- ISO 9001:2015-10 oraz metod spektroskopowych (FAAS, HGAAS, CVAAS, ETAAS).

11:30 - 13:00

Środa 12 października

Monitorowanie pracy i kompetencji personelu w procesie zapewnienia wiarygodności wyników badań. Rola i zadanie kierownika technicznego.

1.Omówienie wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczących personelu w tym min. zakresu powierzonych obowiązków, uprawnień, upoważnień; wybór personelu w odniesieniu do wyspecyfikowanych wymagań kompetencyjnych, nadzór oraz monitorowanie

2.Omówienie wymagań kompetencyjnych oraz ich potwierdzenia w celu nadania upoważnień do:

  • Opracowania i modyfikacji metody badawczych
  • Wyboru, weryfikacji oraz walidacji metod badawczych
  • Analizy uzyskanych wyników
  • Stwierdzania zgodności z wymaganiami
  • Wydawania opinii interpretacji
  • Raportowania, przeglądu oraz autoryzacji wyników badań
  • Przeprowadzania audytow wewnętrznych
  • Pełnienia funkcji kierownika technicznego

3.Omówienie skutecznych narzędzi służących do monitorowania pracy personelu oraz praktyczne ich wykorzystanie

4.Analiza wyników uzyskanych podczas monitorowania pracy personelu oraz działania jakie należy podejmować

5.Zadania kierownika technicznego w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz stosowane narzędzia do wykorzystania ich w codziennej pracy