Mec. Piotr Otawski

Ekspert

Specjalista w prawie ochrony środowiska, prawie planowania przestrzennego i regulacjach dotyczących procesu inwestycyjnego. Posiada bogatą praktykę orzeczniczą, legislacyjną i negocjacyjną, nabytą podczas wieloletniej pracy w organach administracji publicznej, w tym między innymi w  Ministerstwie Środowiska. Współtwórca dużego projektu kompleksowej reformy prawa, projektu Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko. W latach 2012-2016 pełnił funkcję członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Poznaniu, ze stopniem doktorskim nauk prawa. Obecnie wykłada prawo ochrony środowiska na Uczelni Łazarskiego.