Andrzej Hantz

Ekspert

Dyrektor Zakładu Mechaniki i Akustyki Głównego Urzędu Miar.  

Od roku 2017 związany z Głównym Urzędem Miar, obecnie dyrektor Zakładu Mechaniki i Akustyki. Autor lub współautor wielu artykułów i publikacji z obszaru metrologii i systemów zarządzania, publikowanych w czasopismach i prezentowanych na konferencjach w kraju i za granicą. Specjalizuje się w zakresie metrologii pomiarów masy, organizacji nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym oraz systemów zarządzania. Jest certyfikowanym (IRCA) audytorem wiodącym w zakresie wymagań normy ISO 9001. Główny inicjator powołanej w 2012 r. Komisji ds. Metrologii Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, której przewodniczy drugą kadencję