Paweł Jędzura

Ekspert

Paweł Jędzura – specjalista w zakresie prawa pracy

prawnik, ekspert ds. prawa pracy, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończył aplikację kontrolerską inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, a także aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli. Obecnie doradza pracodawcom w zakresie ograniczenia ryzyka wystąpienia sporów z pracownikami, a także sankcji Państwowej Inspekcji Pracy i sądów. Przeprowadza audyty i szkolenia z zakresu prawa pracy.

08:30 – 10:15

Piątek 14 października

Prawo Pracy 2022

  1. Zarządzanie pracą zdalną – czas pracy i zasady odpowiedzialności BHP.
  2. Nowe obowiązków pracodawców dotyczące sygnalistów.
  3. Praktyczne zasady rozwiązywania umów o pracę.
  4. Czas pracy i urlopy wypoczynkowe – wytyczne na 2022 r.
  5. Planowane zmiany w zakresie Prawa Pracy w 2022 r.
10:45 - 11:45

Piątek 14 października

Prawo Pracy 2022

  1. Zarządzanie pracą zdalną – czas pracy i zasady odpowiedzialności BHP.
  2. Nowe obowiązków pracodawców dotyczące sygnalistów.
  3. Praktyczne zasady rozwiązywania umów o pracę.
  4. Czas pracy i urlopy wypoczynkowe – wytyczne na 2022 r.
  5. Planowane zmiany w zakresie Prawa Pracy w 2022 r.