Iwona Madejska

Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

9:10 - 11:00

Środa 6 października

Kompendium wiedzy Systemowej Kierownika czyli co Kierownik wiedzieć powinien w zakresie realizacji wymagań normy PN-EN 17025-2018-02.