Rafał Malon

Ekspert

Rafał Malon (Prezes Zarządu Malon Group Sp z o.o.) –absolwent Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych: w tym Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Zarządzania Projektami i Controllingu w Wyższej Szkole Bankowej. Od ponad 20 lat czynnie związany z systemami zarządzania. Specjalizujący się m.in. w systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji w tym ochrony danych osobowych oraz systemach opartych na zarządzaniu ryzykiem. Aktywnie działający doradca oraz trener. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Systemu Zarządzania Ciągłością Biznesu. Czynny audytor jednej z międzynarodowych jednostek certyfikujących m.in. w zakresie Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001) oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.