Rozmowa z… Grażyną Mielczarek

Przed Państwem czternasty odcinek naszego cyklu Rozmowa z… w której biorą udział Eksperci w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska.

Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z…”

CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży.

W czternastym odcinku gościem Magdaleny Dziewa jest Pani Grażyna Mielczarek.

Grażyna Mielczarek – Ekspert w zakresie rozporządzenia REACH i CLP oraz zarządzania zintegrowanymi systemami jakości. Szef działu BHP i Ochrony Środowiska. Szkolenia prowadzi z niezwykłą starannością i zaangażowaniem, doskonale łączy wiedzę naukową z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Temat rozmowy:

Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium.

Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium – to ważny temat i chociaż wszyscy wiemy, jak to jest istotne, to jednak w praktyce często mamy z nim problem. Co właściwie oznacza zachowanie bezpieczeństwa chemicznego?

Chemikalia mogą być dla nas zdradliwe, jeśli nie będziemy zachowywać właściwego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo chemiczne zachowane jest wtedy, gdy zagrożenia wynikające z zakresu stosowanych chemikaliów są dla nas tylko informacją i nigdy nie będziemy mieć z tym do czynienia. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo chemiczne ponosi w pierwszej kolejności producent, który przed wprowadzeniem substancji do obrotu ma obowiązek przebadać je pod kątem zagrożeń. Jeśli substancja wprowadzana na rynek stwarza zagrożenie, producent jest zobowiązany poinformować użytkowników o tym rodzaju zagrożenia. Odbywa się to poprzez umieszczenie piktogramu na etykieciesporządzeniu karty charakterystyki oraz scenariusza narażenia. Producent w ten sposób daje nam wytyczne, jak bezpieczeństwo chemiczne powinno być zagwarantowane. Stosując się do wytycznych, możemy mieć pewność, że zagrożenia wynikające z tytułu stosowania chemii będą na poziomie kontrolowanym.

Jak właściwie prowadzić dokumentację, aby nie obawiać się kontroli?

Jeśli na terenie laboratorium mamy substancję chemiczną, na której opakowaniu znajduje się piktogram, niezależnie od ilości posiadanej substancji powinniśmy mieć do niej kartę charakterystyki. Karta charakterystyki określa zasady bezpiecznego użytkowania substancji  chemicznej. Jeżeli w karcie charakterystyki w sekcji pierwszej jest zapis „zastosowanie laboratoryjne”, natomiast w sekcji 15.2 „że została przeprowadzona ocena zagrożenia” powinniśmy mieć dołączony kolejny dokument jakim jest scenariusz narażenia. Dokument ten szczegółowo opisuje, jak powinniśmy stosować dany odczynnik, aby bezpieczeństwo chemiczne było zagwarantowane. Nie można zapominać o instrukcjach technologicznych, które są wytycznymi jak postępować, aby zachować bezpieczeństwo. Bardzo ważna jest ocena ryzyka zawodowego – pracodawca ma obowiązek określić ryzyka przed przystąpieniem pracownika do pracy. Pamiętać należy również o instrukcjach obsługi maszyn i urządzeń, dokumenty te powinny być sporządzone w języku polskim i znajdować się w miejscu łatwo dostępnym dla każdego pracownika.

Jakie są znaki mówiące o rodzaju zagrożenia substancją niebezpieczną?

Piktogramy CLP – widnieją na opakowaniach, w których przechowujemy chemikalia. Jeżeli przechowujemy chemikalia w opakowaniach własnych, muszą one być odpowiednio oznaczone, właściwymi kolorowymi piktogramami. Ważne jest również właściwe oznakowanie miejsc przechowywania substancji niebezpiecznych szafek, lodówek, oznaczenie miejsca, gdzie znajduje się apteczka. Należy pamiętać, że nie ma gotowego wykazu wyposażenia apteczki, ma być ono adekwatne do rodzaju aktualnych zagrożeń.

Jakie czekają nas zmiany dotyczące bezpieczeństwa chemicznego?

Od 01.01.2021r wchodzą w życie nowe wytyczne dotyczące zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie (dotychczasowy Eldiom) oraz zmiany w prawie w tym MSDS.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem zezwolenia na wprowadzenie substancji stwarzających zagrożenie poprzez zgłoszenie do organów nadzoru według nowych jednolitych zasad obowiązujących w EU zapraszamy na szkolenie, które będzie prowadziła Pani Grażyna Mielczarek już 20 stycznia 2021 r.

Kody UFI, portal PCN – nowy system zgłaszania mieszanin od 2021r.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do odsłuchania całej rozmowy.

Całość rozmowy znajdziesz na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=G11LAvr-XII

Sprawdź nasze Social Media:

  

 


Masz pytania? Zadzwoń. Chętnie udzielimy odpowiedzi.  

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *