Regulamin

 1. Wyślij mailem poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy lub wypełnij formularz elektroniczny na stronie ce2.pl
 2. Otrzymasz od nas potwierdzenie jego przyjęcia.
 3. Przesłany formularz zgłoszeniowy jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenie jego otrzymania przez CE2 Centrum Edukacji stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy CE2 Centrum Edukacji a uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym.
 5. Zapłać za udział w szkoleniu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia szkolenia na podstawie otrzymanej faktury VAT.
 6. Jeżeli jesteś osobą prywatną/fizyczną zapłać na 5 dni przed szkoleniem (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) i prześlij do nas potwierdzenia wpłaty na info@ce2.pl.
 7. Jeżeli korzystasz z promocji, zaznacz to na formularzu zgłoszeniowym. Brak wpisanej informacji o rabacie, promocji spowoduje, że nie zostaną uwzględnione na fakturze.
 8. Do 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia) lub o odwołaniu
  (z uzasadnieniem decyzji).
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn losowych.
 10. Gdy szkolenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatora, uczestnicy otrzymają pisemne odwołanie drogą elektroniczną. 
 11. Rezygnacje z udziału w szkoleniu przyjmujemy tylko w formie pisemnej. Jeżeli zrezygnujesz:
 12. do 21 dni kalendarzowych przed szkoleniem – nie poniesiesz żadnych kosztów,
 13. w terminie krótszym niż 21 dni kalendarzowych przed szkoleniem – wystawimy fakturę na 75% ceny szkolenia,
 14. a nie odwołasz uczestnictwa pisemnie w okresie krótszym niż 21 dni kalendarzowych i nie weźmiesz udziału w szkoleniu, wystawimy fakturę na 100% ceny szkolenia.
 15. CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.
 16. W przypadku wprowadzenia obostrzeń w związku z epidemią konferencja będzie realizowana w formie on-line (cena zostanie pomniejszona o koszty zakwaterowania i wyżywienia). W razie konieczności, uczestnicy będą mieli możliwość rezygnacji z udziału w konferencji po uprzednim pisemnym poinformowaniu organizatora na 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia konferencji.