Ewa Such

Ekspert

Jest długoletnim pracownikiem WSSE, od ponad 20 lat pracuje w Laboratorium Analiz Instrumentalnych. Obecnie pełni funkcję Kierownika ds. Jakości Oddziału Laboratoryjnego oraz Kierownika Jakości LAI. Od 2006 r współpracuję z PCA jako Audytor Techniczny w w/w obszarze badań. Ma na swoim koncie około 300 przeprowadzonych ocen PCA oraz bardzo dużą ilość audytów wewnętrznych. Wdrażała system zarządzania jakością w kilku Laboratoriach Badawczych, również od 2008 r prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte związane z zagadnieniami normy PN-EN 17025:2005 oraz szkolenia merytoryczne.

11:30 - 13:00

Środa 6 października

Rola i zadania Kierownika Laboratorium w codziennej praktyce laboratoryjnej w aspekcie techniki badawczej. Odpowiedzialne zarządzanie zasobami i personelem. Wymagania, nadzorowanie, monitorowanie oraz rozwój kompetencji technicznych personelu.